Lidt historie om FIF:

Flauenskjold Idrætsforening er stiftet i 1918.

Det var interessen for fodboldspillet, som i 1918 blev anledningen til dannelsen af Flauenskjold Idrætsforening. Fodboldspillet er også stadig foreningens største idrætsgren.

Da man anlagde stadion sidst i 30érne, var man forudseende nok til, ved den ene ende af fodboldbanen, at gøre plads til en håndboldbane. Håndboldbanen blev flittigt brugt både til håndbold, men også til fodboldtræning.

Da hallerne begyndte at skyde op, blev vinterhåndbolden henlagt hertil, først til Hjallerup Hallen, siden til Klokkerholm Hallen indtil Flauenskjold selv fik bygget sin hal.

Herefter blomstrede håndboldsporten med hold i alle rækker og specielt i ungdomsrækkerne, var der gang i sporten.

Flauenskjold Hallen er en selvejende institution med egen bestyrelse, men med Flauenskjold Idrætsforening som den største bruger. Da hallen er sammenbygget med klubhuset og benytter Flauenskjold Idrætsforenings omklædningsfaciliteter, betragtes hallen alligevel som en del af Flauenskjold Idrætsforening.